ร้านซุยคาซึระ / FATHOM - ถ่ายภาพภายใน ตู้เสื้อผ้า หน้าต่าง

ร้านซุยคาซึระ / FATHOM | ArchDaily

ร้านซุยคาซึระ / FATHOM - ถ่ายภาพภายในอาคารร้านซุยคาซึระ / FATHOM - ถ่ายภาพภายใน, หน้าต่างร้านซุยคาซึระ / FATHOM - ถ่ายภาพภายใน บีม เก้าอี้ร้านซุยคาซึระ / FATHOM - ถ่ายภาพภายใน ตู้เสื้อผ้า หน้าต่าง คาน+ 17